Logo_O.jpg

ANBI

Operafront heeft als culturele instelling de status Algemeen Nut Beogende Instelling

Statutaire naam: Stichting Nieuw Nederlands Opera Front
Roepnaam: Operafront
RSIN nummer: 850654865

Contactgegevens:
Tolstraat 80-3
1073 SE Amsterdam

 

Doelstelling

De stichting Nieuw Nederlands Opera Front heeft ten doel het uitbrengen van opera- en muziektheaterproducties en het ontwikkelen van middelen waarmee theater gemaakt kan worden en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Missie

Nieuw Nederlands Operafront gelooft oprecht dat opera een belangrijke rol kan spelen in onze post- postmoderne samenleving, waarin mensen weer verlangen naar de grote, allesomvattende verhalen en gedeelde ervaringen. In een seculiere maatschappij zou kunst die functie kunnen vervullen die in andere systemen vervuld wordt door religie en ritueel: het centraal stellen van de grote levensvragen, het levendig houden van het debat over gewetenskwesties, het plaatsen van individuele gevoelens in een groter geheel, het overschrijden van grenzen die in de samenleving heersen om die grenzen daarna opnieuw te kunnen definiëren vanuit een relevanter perspectief etc. etc. Na een periode waarin het extreme individualisme de boventoon voerde in het postmodernisme, waarin nooit een waarheid werd beschreven maar iedereen zijn eigen verhaal mocht destilleren, lijkt er nu maatschappelijk enorm veel behoefte te ontstaan aan één extreme waarheid. Om te zorgen dat deze behoefte niet slechts vervuld wordt door populistische vertellers, of aangewend voor commerciële doeleinden, zou juist de kunst, met haar genuanceerde inzichten en vanuit haar verschillende perspectieven, deze taak op zich moeten nemen. Opera is daar het perfecte genre voor.

 

Bestuur

Bestuurssamenstelling: Raad van toezicht

Bubo Damen Voorzitter sinds 01-01-2019
Sigi Giesler Bestuurslid sinds 12-05 2011
Alexander Oliver Bestuurslid sinds 12-05-2011

 

Directie

Lotte de Beer Artistiek directeur 12-05-2011
Guido Vermunt Zakelijk directeur 01-09-2017

 

Beloningsbeleid

Raad van toezicht
De raad van toezicht leden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Directie
De directie ontvangt een compensatie die jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld en die is opgenomen in de jaarbegroting en daarmee voor een belangrijk deel
prestatieafhankelijk is.